Sanačný systém

Sanačný systém 10 je vhodný na sanáciu malých miestností v obytných priestoroch v spojení s mokrými vyrovnávacími hmotami a potermi najmä preto, že sa dá klásť na existujúce plochy, ako dlaždice alebo hladké dlážky.

Vlastnosti:

 • Sanačný systém kladený namokro na podlahy
 • Vhodný na vykurovanie / chladenie
 • V spojení s vyrovnávacími hmotami predstavuje sanačný systém pre malé plochy
 • Rozostupy 2,5 cm a ich násobky
 • Vhodný pre nasledovnú rúru a k nej príslušný program tvaroviek: RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 • Na jednoduchú pokládku a bezpečné upevnenie rúr RAUTHERM S na nosné podklady, napr. dlaždice a dlážkové potery.
 • Doplnkovo sa môže používať dvojitý držiak 10

Výhody:

 • Jednoduchá výstavba
 • Rýchle a variabilné kladenie líšt a rýchla podkládka zaklapavaním bez náradia
 • Presné upevňovanie líšt na podklad pomocou hmoždiniek alebo zatĺkaných príchytiek resp. iného pripevňovacieho materiálu, vhodného na takéto použitie
 • Bezpečné upevnenie rúrky s dodržaním predpísaných rozostupov vysoká kvalita pokládky a bezpečnosť
 • Extrémne malá konštrukčná výška 23 mm vďaka použitiu vyrovnávacích hmôt podľa pokynov výrobcu
 • Vhodné ako sanačný systém najmä na malé plochy
 • Pokládka na nosné podklady (napr. dlaždice a dlážkové potery)

Systémové komponenty:

Sanačný systém 10 sa v kombinácii s nasledovnými systémovými komponentmi stáva kompletným systémom:

 • Rúrka RAUTHERM S 17 x 2,0 a 20 x 2,0 ako pripojovací rozvod
 • Upínacia lišta 10 a dvojitý držiak 10
 • Rúrkový ohyb 90° s vytvarovaným upínacím okom
 • Okrajový izolačný pás 80 mm
 • Profil na dilatačné škáry