Stenové vykurovanie/chladenie suchý spôsob

So systémom stenového vykurovania / chladenia dochádza k termickej aktivácii stien.

Použitím tohto systému na plošné vykurovanie / chladenie sa rozširuje naša ponuka nízkoteplotných systémov.

Vlastnosti:

 • Systém pre suchú pokládku pre stenu
 • Vhodný pre vykurovanie / chladenie
 • Pre bytové a nebytové objekty
 • Stenové dosky s integrovanou rúrkou
 • RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm v rozstupe VA 45 mm

Výhody:

 • Nízka konštrukčná výška – sila stenové dosky 15 mm
 • Neaktívne plochy sa vyplní bežným sadrokartónom
 • Rýchly nábeh systému
 • Suchý spôsob inštalácie je vhodný pre sanáciu
 • Bez čakania na vyschnutie omietky
 • Predvŕtaný upevňovacie raster
 • Po vykonaní stierkovanie a začistenie je doska je pripravená ihneď k maľovaniu

Výrobný sortiment:

Stenové vykurovanie / chladenie – suchý spôsob sa skladá z nasledujúcich komponentov:

 • RAUTHERM S rúrka 17 x 2,0 a 20 x 2,0 ako pripojovacie potrubie
 • Stenové dosky 2000 x 625 a 1000 x 625 mm
 • Široký program tvaroviek